Våre behandlere

Ao2

Anders Östling – Fysioterapeut

Fysioterapeut med mange års erfaring innen fysikalsk medisin og rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten og som privatpraktiserende fysioterapeut. Har bred erfaring med plager i hele muskel-skjelett apparatet, alt fra idrettsskader til akutte traumatiske skader og langvarige belastningslidelser. Mye av erfaringen ligger også i opptrening etter operasjoner og konservativ behandling som et alternativ til operasjon.

DBB1

Daniel Bergheim Botnmark – Psykolog (cand. psychol.)

Har erfaring fra forskjellige avdelinger i spesialisthelsetjenesten, fra psykiatri til fysikalsk medisin og forebygging. Psykologspesialist innen allmenn- og samfunnspsykologi med fordypning i helsepsykologi. Psykologfaglig arbeider han særlig etter metoder fra kognitiv- og metakognitiv atferdsterapi og mindfulness.

Les mer om Daniels tilbud på idrettspsykolog.no/tjenester